ดูหนัง The Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค

The Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค

The Perfect Weapon (2020) ยุทธศาสตร์ล้ำยุค ตอนนี้โลกของเราถูกขับเคลื่อนและพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ที่บทบาทสำคัญนั้นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต ที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตของผู้คนทุกคนบนโลก ทำให้หลายประเทศใช้สื่อทางออนไลน์เพื่อแจกจ่ายข้อมูลมากมาย และเป็นการต่อสู้ทางสังคมการเมือง จึงเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างประเทศ และการเก็บข้อมูลต่างๆของผู้คนทำให้มีผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญอย่าง Dmitri Alperovitch, Will Hurd, Seth Rogen และ John Stimac ออกมาพูดถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่แต่ละผู้นำของประเทศได้ใช้ เพื่อจัดการข่าวสารและประชาชน รวมถึงการควบคุมสิ่งต่างๆระหว่างประเทศอีกด้วย