ดูหนัง The Fate Of Reunion (2022) นางพญางูขาว ภาคอดีตชาติ

The Fate Of Reunion (2022) นางพญางูขาว ภาคอดีตชาติ

เรื่องย่อ The Fate Of Reunion (2022) นางพญางูขาว ภาคอดีตชาติ พญางูขาวที่มีชีวิตโดยมีความคิดที่ผิดมาโดยตลอด ทำให้จิตใจของเธอนั้นไม่เคยมีความก้าวหน้าไปไหนเลย จนกระทั่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่ง Dao Qing (Prince Mak) ด้วยความฉลาดและจิตใจที่ดีของเขา ทำให้การพูดคุยที่มีต่อพญางูขาวนั้นเกิดประโยชน์อย่างมากในจิตใจของเธอ เธอได้ค้นพบหนทางสว่างต่อจิตใจ เกิดการรู้แจ้งและตรัสรู้ ในที่สุดทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะคำพูดของ Dao Qing ทำให้ความรักที่พญางูขาวงูขาวนั้นได้มีต่อ Dao Qing เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าในใจของเธอ ความรักในครั้งนี้ส่งผลที่ตามมาอย่างรุนแรงต่อดวงจิต และการกลับมาเกิดใหม่ของ Dao Qing เพราะดวงจิตของพญางูขาวที่มีต่อเขาทำให้เขาวนเวียนการเกิดไม่จบสิ้นแบบนี้ ความทุกข์ของเขาทำให้พญางูขาวตัดสินใจเดินทางตามหา Dao Qing ที่ลงมาเกิดใหม่ เพื่อทำการแก้ไขวงเวียนที่เธอก่อขึ้นไว้กับเขา