ดูหนัง Kingdom of Heaven (2005) มหาศึกกู้แผ่นดิน

Kingdom of Heaven (2005) มหาศึกกู้แผ่นดิน

หลังจากที่ช่างตีเหล็ก เบเลี่ยน (ออแลนโด้ บลูม) ได้สูญเสียครอบครัวไปอย่างกะทันหัน จึงทำให้เขาเริ่มที่จะหมดความหวัง และหมดศรัทธาในการมีชีวิตอยู่ต่อไป ดังนั้นเบเลี่ยนจึงต้องการที่จะเดินทางเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากศาสนา และแรงศัรทธาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้เกิดสงครามทางศาสนาขึ้น ทำให้เขาต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย และในสงครามในครั้งนี้ได้ผลักดันให้เบเลี่ยนได้กลายมาเป็นผู้นำในการต่อสู้จากสงครามที่เกิดขึ้น ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องดินแดนแห่งนี้ รวมไปถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้