ดูหนัง Coded Bias (2020) รหัสอคติ

Coded Bias (2020) รหัสอคติ

Coded Bias (2020) รหัสอคติ ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีปฏิวัติวงการมาแล้วมากมาย หรือที่เรียกกันว่า MIT Media Lab ผู้หญิงผิวสีคนหนึ่งที่มีชื่อว่า จอย บอลัมวินวินี่ เธอเป็นคนที่เก่ง ฉลาด มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เธอจึงได้เป็นนักวิจัยของ MIT Media Lab เธอพบว่าโปรเกรมจดจำใบหน้าที่ถูกอัพเดทล่าสุดยังไม่สามารถวิเคราะห์ หรือจดจำใบหน้าของผู้ที่มีสีผิวเข้มเหมือนกับเธอได้ ทำให้  จอย บอลัมวินวินี่ ได้เห็นจุดบกพร่องความแตกต่างของโปรแกรม และความไม่เท่าเทียมของผู้สร้าง ที่ไม่ทำให้โปรแกรมนั้นครอบคลุมผู้ที่มีสีผิวที่หลากหลายและแตกต่าง เธอจึงกลายเป็นผู้ตั้งต้นริเริ่มที่จะให้ทั้งโลกได้สร้างกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา โดยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนทุกคนได้รับความเท่าเทียมในทุกเรื่อง