ดูหนัง Andragogy (2023)

Andragogy (2023)

Andragogy (2023) เสนอเรื่องราวชีวิตของ ครูปรานี (Ine Febriyanti) ซึ่งได้กลายเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนเพราะความดีความชอบ และเป็นคนที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณของครูตลอดมา แต่ทว่าในขณะนี้กลับได้มีคลิปวีดีโอหนึ่งที่เป็นกระแสมาแรงทางสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นคลิปการกระทำที่ขัดต่อความเป็นครูของเธอ จึงทำให้เกิดเป็นกระแสการวิจารณ์ในด้านลบอย่างรุนแรง และได้สงผลกระทบต่อหน้าที่การงานของเธออีกด้วย ซึ่งไม่ว่าเธอนั้นจะพยายามพิสูจน์ตัวเองมากเพียงใด ก็ไม่อาจจะลบสิ่งที่เธอเคยกระทำได้